Rozhovor s PhDr. Michaelou Miechovou, psycholožkou

Rozhovor s PhDr. Michaelou Miechovou, psycholožkou pracující pro portál Mojra.cz.

rozhovor

 

 

V dnešním článku vám přinášíme rozhovor s Mgr. Michaelou Miechovou, psycholožkou pracující pro portál Mojra.cz. Schůzku jsem si s ní domluvila, jak je pro ni zvykem, po Skypu. Překvapilo mě, že paní Miechová byla na minutu přesná, upravená, vstřícná a zcela profesionální. Náš rozhovor trval zhruba hodinu. Po celou tu dobu se nám nestalo, že by nás něco vyrušilo, nebo že by se přerušilo spojení. Výsledek našeho povídání si nyní můžete přečíst.

# Dobrý den, musím se přiznat, že rozhovor po Skypu dělám poprvé. Na vás je ale vidět, že pro vás to poprvé rozhodně není. Jak dlouho se tímto typem konzultací zabýváte?

* Dobrý den, máte pravdu, nedělám to po prvé. Přes Skype konzultuji zhruba už půl roku. Dále pak poradna Mojra.cz ve které pracuji, nabízí i konzultace přes WhatsApp, Viber, ale i mobilní telefon.

#Jaký je váš osobní názor na tuto formu konzultací?

*Kladný, jak jinak (smích). Ne, opravdu si myslím, že se jedná o nápad za milión. Já sama jsem se již v minulosti párkrát setkala s návrhem samotných klientů, zdali by nebylo možné konzultovat po Skypu. Jednalo se jak o klienty, kteří trvale bydleli v zahraničí a za mnou na poradnu chodili jen, když byli na dovolené v České republice, tak o klienty, kteří byli časově zaneprázdnění, a dojíždění na poradnu pro ně znamenalo náročnou časovou organizaci. Poradna Mojra.cz se tímto snaží maximálně vyjít vstříc nejen těmto klientům, ale i třeba matkám na rodičovských dovolených, týraným ženám, či ostatním lidem, pro které je z různých důvodů nemožné dostavit se osobně do poradny.

#Říkáte, že jste pracovala na poradně?

*Ano. Nějakou dobu jsem byla zaměstnaná v manželské a rodinné poradně.

#Znamená to tedy, že se specializujete především na problematiku zaměřenou na vztahy?

*Dalo by se to tak říct. Je to téma, které mně osobně zajímá nejvíce už od dob studií. I nadále se v této oblasti vzdělávám a rozvíjím své kompetence, abych byla klientům nápomocná. Neznamená to ale, že ostatní klienty odmítám, jen vím, v čem jsem nejlepší. Dle mého názoru je důležité, aby si každý psycholog uvědomil své kompetence a hranice. Jen tak může být opravdu dobrý v tom, co dělá. Vždyť i doktoři mají každý svou specializaci a nedělají všichni všechno. Je pravdou i to, že většinu mých klientů tvoří lidé, kteří se potýkají se vztahovými problémy.

#O jaké problémy se tedy jedná nejčastěji?

*Bohužel musím konstatovat, že nejčastěji se na mně obracejí klienti, kteří řeší otázku nevěry. Jedná se buď o samostatné jedince, kteří nevědí pro kterého partnera se rozhodnout, nebo i páry, ve kterých byla nevěra odhalena a ty se snaží vzniklou situaci napravit.

#Jde to vůbec napravit?

*Tak to je velice individuální. Roli tady hraje řada faktorů, například délka vztahu, kvalita vztahu před nevěrou, osobnosti samotných partnerů. Jsou lidé, kteří nemají problém odpustit a zapomenout a jsou i ti, kteří toho schopni nejsou, i když se snaží a hrozně by chtěli. Důležité je během konzultací tyto lidi rozpoznat. Nejhorší totiž je, když se někdo snaží na vztahu pracovat a jít dál a přitom ho to zevnitř užírá a trápí se.

#Když se vám tedy vztah nepodaří zachránit, považujete to za selhání?

*To určitě ne. Ono nejde zachraňovat něco, co se mnohdy už zachránit ani nedá. Prioritou se tedy pro mne stává psychický komfort obou aktérů. Ono totiž i rozchod je psychicky náročný a je potřeba věnovat klientům péči i v tomto případě. Společně pracujeme na jejich sebevědomí, hledáme nový směr a smyls života. Často se tito klienti zaměřují sami na sebe a hledají odpověď na to, kdo vlastně jsou.

#S čím ještě se klienti na vás obracejí? Neříkejte, že se jedná jen o nevěry.

*To máte pravdu, nejedná. Další část mé klientely tvoří páry, které jsou spolu již nějaký ten pátek, jejich vztah jim zevšedněl a oni nevědí, jestli jít hledat své štěstí jinam, nebo zůstat. V tomto případě učím klienty, jak spolu znovu otevřeně komunikovat o svých problémech, přáních a tužbách. Často totiž slyším, že ona či on by od partnera potřebovali to či ono, a když se jich zeptám, jestli to té druhé straně řekli, tak si připadám, že na ně mluvím cizí řečí (smích). Ono číst myšlenky neumíme nikdo, i když se chováme tak, jako kdybychom to praktikovali běžně.

#Jaké rady dáváte párům nejraději?

*Rady, to je silné slovo. Ono můj učitel mi už kdysi říkal, že nejhorší, co může psycholog udělat, je dát nevyžádanou radu. Já se snažím své klienty nasměrovat správným směrem. Motivovat je k tomu, aby se do svého manžela, manželky, druha, družky, přítele, přítelkyně znova zamilovali. Důležité je užívat si společných chvilek, začít znovu chodit na rande, věnovat se jen sami sobě. Aspoň na chvíli zapomenout na shon každodenního života. Nikdy nezapomenu své klienty upozornit rovněž na to, jak důležité je si všímat i maličkostí, které pro nás ten druhý dělá a vždy je umět řádně ocenit.

#A co vy jste vdaná?

*Smích. Nejsem. Ale, jak vždy ráda zdůrazním, dobrý chirurg, si taky nemusí sám vyoperovat slepé střevo, aby pak mohl dobře operovat u druhých.

#Na závěr ještě poslední otázka. Co vám práce psychologa přináší?

*Radost, uspokojení, osobní růst. Je silně motivující i pro mě samotnou slyšet pozitivní zpětné vazby od mých klientů. Když vím, že dokážu pomáhat a ta moje pomoc má nějaký smysl naplňuje mne to a žene dopředu.

Těmito pozitivními slovy se se mnou paní Miechová rozloučila a mně zůstal úsměv na rtech. Je opravdu příjemné popovídat si s někým, kdo své práci rozumí a dělá jí srdcem. Paní psycholožce přeji mnoho osobních i pracovních úspěchů a lidem, kteří pomoc psychologa vyžadují, přeji, aby se vždy setkali s profesionálem stejných kvalit.

Comments are closed.