Obchodní podmínky

Obchodní podmínky katalogu produktů

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) určují práva a povinnosti mezi provozovatelem katalogu produktů (dále jen “Provozovatel”) a uživateli katalogu (dále jen “Uživatel”) v souvislosti s používáním katalogu.

2. Předmět smlouvy

2.1 Katalog produktů (dále jen “Katalog”) je online platforma poskytující uživatelům informace o produktech z oblasti zdraví, kondice a hubnutí, včetně popisů, obrázků a specifikací.

3. Odpovědnost za obsah

3.1 Provozovatel nese odpovědnost za veškerý obsah zveřejněný v Katalogu. To zahrnuje texty, obrázky, informace o produktech a další obsah.

3.2 Provozovatel se zavazuje, že veškerý obsah v Katalogu bude pravdivý, aktuální a v souladu s platnými zákony a předpisy.

3.3 Uživatelé jsou informováni, že Provozovatel nenese odpovědnost za obsah zveřejněný třetími stranami v Katalogu. Užívání takového obsahu je na výběru Uživatele a měl by se řídit pravidly a podmínkami stanovenými těmito třetími stranami.

4. Autorská práva a užití obsahu

4.1 Veškerá autorská práva k obsahu Katalogu, včetně textů, obrázků a grafiky, patří Provozovateli nebo jeho licenciantům. Všechna práva vyhrazena.

4.2 Uživatelé nesmějí kopírovat, skenovat, šířit nebo využívat obsah Katalogu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

5. Dostupnost a změny

5.1 Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny v Katalogu, včetně obsahu a funkcí, bez předchozího upozornění.

5.2 Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost Katalogu z důvodu technických problémů nebo údržby.

6. Komunikace

6.1 Používáním těchto webových stránek nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu, a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, splňují jakýkoli zákonný požadavek, mimo jiné včetně požadavku, aby taková komunikace byla písemná.

6.2 Ohledně těchto Smluvních podmínek nás můžete kontaktovat prostřednictvím naší kontaktní stránky.

7. Kontakt na provozovatele

7.1 Kontaktní údaje provozovatele Katalogu jsou následující:

Jméno: Jiří Sýkora

IČO: 48141739

Adresa: Na Borkách 15, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. dubna 1993 v živnostenském úřadu Dvůr Králové nad Labem

E-mail: fortunate@centrum.cz

8. Webová stránka provozovatele

8.1 Webová stránka provozovatele Katalogu je Zdravě hubnout.cz.

9. Charakter nabízených produktů a rad na blogu

9.1 Všechny nabízené produkty v Katalogu a rady na blogu nemají lékařský charakter a neslouží jako náhrada za odbornou lékařskou radu týkající se hubnutí, kondice a zdraví.

9.2 Před zahájením jakýchkoli změn ve své stravě, cvičebním režimu nebo zdravotním postupu by měli Uživatelé konzultovat se zdravotníkem nebo odborníkem na výživu, zejména pokud trpí závažnými zdravotními potížemi, užívají léky nebo mají jakékoli pochybnosti ohledně vhodnosti provedení těchto změn.

15. Affiliate marketing

15.1 Provozovatel může v Katalogu provozovat program affiliate marketingu, ve kterém spolupracuje s partnerskými firmami (dále jen “Partneři”).

15.2 Uživatelé jsou tímto informováni, že některé odkazy v Katalogu mohou být partnerské odkazy. To znamená, že pokud Uživatel klikne na tento odkaz a provede nákup nebo jinou akci na stránce Partnera, může Provozovatel obdržet provizi.

15.3 Provozovatel nenese odpovědnost za obsah, produkty nebo služby poskytované Partnery. Užívání těchto odkazů je na výběru Uživatele, a pokud má Uživatel jakékoli otázky nebo problémy ohledně obsahu nebo transakcí provedených na stránkách Partnerů, měl by se obrátit přímo na příslušného Partnera.

16. Omezení odpovědnosti

16.1 V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody (včetně jakýchkoli škod za ztrátu zisku nebo příjmů, ztrátu nebo poškození dat, softwaru nebo databáze nebo ztrátu nebo poškození majetku nebo dat), které vzniknou vám nebo jakékoli třetí straně v důsledku vašeho přístupu k našim webovým stránkám nebo jejich používání.

17. Ochrana osobních údajů

17.1 Provozovatel zachází s osobními údaji Uživatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a v našich zásadách Cookie.

18. Stáhnutí obchodních podmínek

18.1 Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF na následujícím odkazu: Stáhnout obchodní podmínky.

19. Závěrečná ustanovení

19.1 Tato verze Podmínek platí od 3. 7. 2023 a nahrazuje všechny předchozí verze.

19.2 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.